อุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติดอยจง มีลักษณะเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกสลับซับซ้อนกันเรียงราย มีป่าสนเขาขึ้นกระจายเป็นกลุ่มๆ และมีหน้าผาเป็นจุดชมทิวทัศน์อยู่หลายแห่ง เทือกเขาสูงเหล่านี้ได้เป็นต้นกำเนิดลำห้วยหลายสายไหลลงสู่แม่น้ำวังซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดลำปางและยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำแม่ปราบ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปู อ่างเก็บน้ำแม่ยอง อ่างเก็บน้ำแม่อาบ อ่างเก็บน้ำแม่ทาย อ่างเก็บน้ำแม่กาด น้ำจากอ่างจะไหลลงสู่แม่น้ำวังหล่อเลี้ยง การเกษตรในอำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติดอยจงมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นบริเวณป่าของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะเห็นมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย มีอากาศหนาวเย็นสบายตลอดทั้งปี บริเวณยอดเขามีกล้วยไม้ชนิดต่างๆมากมาย โดยเฉพาะกล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจะมีสีสวยงามมาก

ลักษณะภูมิอากาศ

ในพื้นที่ระดับต่ำตามเชิงเขามีสภาพอากาศใกล้เคียงกับบริเวณอื่นๆ ของภาคเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด ๑๐องศาC อุณหภูมิสูงสุด ๔๓องศาC ส่วนสภาพอากาศยอดเขาอุณหภูมิต่ำแตกต่างจากอากาศในพื้นที่ราบ มีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๔องศาC ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ ๘๙๔ มิลลิเมตรต่อปี

อุทยานแห่งชาติดอยจง ไม่ที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว แต่จะมีสถานที่กางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้พัก ท่านสามารถนำเต็นท์และอาหารไปเอง หรือติดต่อขอใช้บริการเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติ

สถานที่กางเต็นท์
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ ๖ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐ อีเมล์ : [email protected]
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่ 0 2562 0760

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา