จ.ลำปาง บุก อุบลราชธานี จัดงาน “แอ่วลำปางทุกวัน ไปได้ทั้งปี”

ณ บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัสพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองลำปาง จากผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ให้การบริการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โปรแกรมการท่องเที่ยว โดยชูความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม หัตกรรม และการเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดลำปางมากขึ้น

ในงานมีการออกบูธของผู้ประกอบการ มีการสาธิตจำหน่ายสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการนักท่องเที่ยว ชึ่งถือเป็นการเปิดตลาดเชิงรุกกว่า 30 บูธ สินค้าที่นำมาจำหน่าย ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของจังหวัดลำปาง วัตถุแระสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักและเดินทางเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลำปาง.ที่มีศักยภาพทางด้านท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่มีมากมายทั้งโบราณสถาน ดินแดน ประวัติศาสตร์ ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

cr.คุณ ทวี สมยอด

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา