ไข้เลือดออกระบาดสูงขึ้นในลำปาง 1เดือนป่วยกว่า126 ราย

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุภาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระบุว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเดือนเดียวสูงถึง 126 ราย ส่วนใหญ่พบมากใน 4 อำเภอ คือ อ.แม่เมาะ อ.เถิน อ.เมืองลำปาง อ.แม่ทะ และกระจายทุก อำเภอมียอดสะสมถึง 198 คนแล้ว แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งในปีนี้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาด ของไข้เลือดออกสูงสุด
.
สาธารณสุขลำปาง เน้นกำชับให้ อสม.ร่วมออกปราบยุงลายที่เป็นตัวนำเชื้อกับประชาชนเจ้าของบ้าน และช่วยกันทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ในทุกสัปดาห์ พร้อมกันนั้นให้ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกันใช้มาตรการ คือ ปิดปากโอ่ง เปลี่ยนน้ำทุก ๆ 7 วัน ปล่อยปลาหางนกยูง และ ปรับสภาพน้ำใช้ทรายอะเบท เพื่อเป็นการกำจัดไช้เลือดออกให้ได้ผลยิ่งขึ้น และในบางพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ พ่นหมอกควันตามท่อระบายน้ำทิ้ง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา