ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระชนมมายุ 63 พรรษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมมายุ 63 พรรษา

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

ณ ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระยะทางในการปั่น 77 กิโลเมตร (ไม่ร่วมท่องเทียวในการไฟฟ้าแม่เมาะ)

สามารถลงทะเบียนได้ที่เวป

www.lpru.ac.th/bike58

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา