หล่มภูเขียว แอ่งน้ำคล้ายปล่องภูเขาไฟ จังหวัดลำปาง

หล่มภูเขียว
แอ่งน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 1-2 ไร่ อยู่บนเขา มีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ตั้งของหล่มภูเขียวอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากเส้นทางสายลำปาง-พะเยา เข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางแยกไปสู่หมู่บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เส้นทางเป็นทางลูกรัง จากบ้านอ้อน มีทางเดินเท้าไปหล่มภูเขียว ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5422 0364 , 08 3203 7330
หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605

หล่มภูเขียว

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา