จ.ลำปาง มอบเกียรติบัตรยกย่อง เจ้าเหรียญทองซีเกมส์

412

 

 

จังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาชาวลำปาง จำนวน 20 คน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัด ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาชาวลำปาง จำนวน 20 คน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนั้น มีนักกีฬา 7,000 คน จากทั้งหมด 11 ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทองจำนวน 95 เหรียญ เหรียญเงิน 83 เหรียญ เหรียญทองแดง 69 เหรียญ รวม 247 เหรียญ

ในการนี้มีนักกีฬาชาวลำปางติดทีมชาติเข้าไปร่วมการแข่งขัน 20 คน สามารถทำเหรียญทองให้กับประเทศไทยได้ถึง 14 เหรียญ เหรียญเงิน 8 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ประกอบด้วยกีฬาชนิดยิงธนู เรือพาย เรือยาวประเพณี เรือคายัก เรือกรรเชียง ยิงปืน และ เทเบิลเทนนิส ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง ในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬา ทางจังหวัดจึงมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้กับนักกีฬา จำนวน 20 ราย ดังนี้
จ่าเอกวิทยา ทำว่อง ,
นางสาวนฤมล จันทร์สุข ,
นางสาววรพร บุญยูฮ่ง ,
นายเอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ ,
นายธนาวุฒิ ไหวพินิจ ,
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง ,
นายฉัตรกมล มณีจักร ,
นายสกนธ์ สมหวัง ,
นางสาวรจนา รักเหล่า ,
นางสาวสุนันทา มัจฉาชีพ ,
นายเทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ ,
นางสาวนันทนา คำวงศ์ ,
นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง ,
จ.ส.อ.ธนาวุฒิ ธรรมไหว ,
นางสาวสุกัญญา บัวเย็น ,
นางสาววราพร พุฒดี ,
นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์ ,
นางสาวณัฐกาญจน์ จันทิมา ,
และ ไม่สามารถมารับได้เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ราย คือ นายอัฐพล เอื้ออารี และ นายศุภฤกษ์ วิจารณ์
.
ขอบคุณข่าว – ชุมนุมข่าว ชาวลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา