วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง,คำขวัญ

 

    •             วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง
    • นครลำปางเป็นเลิศด้านเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม

โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

 

  • คำขวัญจังหวัดลำปาง

ถ่านหินลือชา   รถม้าลือลั่น   เครื่องปั้นลือนาม   งามพระธาตุลือไกล   ฝึกช้างใช้ลือโลก

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา