เทศบาลตำบลศาลาจัดโครงการ ปรองดองสมานฉันท์

11693963_737109796417078_6159289866629440101_n

เทศบาลตำบลศาลาได้จัดโครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้่านในเขตเทศบาลตำบลศาลา วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศาลาวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา