พระพุทธรูปเรืองแสง จ.ลำปาง

พระพุทธรูปเรืองแสง อยู่ที่สำนักสงฆ์ดอยวังเฮือ บ้านผาลาด ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
หลวงพ่อภูริปัญโญ ได้เล่าให้ฟังว่า สำนักสงฆ์เก่าแก่แห่งนี้ ก่อนหน้านั้นเคยมีพระหลายรูปมาจำพรรษา เช่น หลวงพ่อเมือง (พระครูอุดมเวชวรกุล) เจ้าอาวาสวัดท่าแหน อ.แม่ทะ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และได้เริ่มสร้างเจดีย์และกุฏิขึ้น เมื่อหลวงพ่อมรณะภาพลงในปี 2519 หลวงพ่อแสน ได้ดูแลต่อมา ในปี 2540 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ และเมื่อหลวงพ่อแสนมรณะภาพ ก็ขาดการดูแลถูกปล่อยให้รกร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี และเมื่อปี กระทั่ง ปี 2553 หลวงพ่อภูริปัญโญ ได้มาจำพรรษา จึงได้ร่วมกับลูกศิษย์และชาวบ้าน ร่วมกัน พัฒนากลับขึ้นมาใหม่
การที่พระพุทธรูปเรืองแสงได้นั้นเกิดจาการผสมสารบางอย่างที่หล่อเข้าไปในตัวพระเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเวลาอยู่ในที่มืดจะเรืองแสง โดยคาดว่าน่าจะมีองค์เดียวในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มหล่อองค์พระเมื่อปี 2554-2555 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี 8 เดือน
ปัจจุบันได้มีประชาชนที่ทราบข่าวจากทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ตได้เดินทางมากราบไหว้ มาชมกันทุกวัน เปิดตั้งแต่เวลา 8 น.-17 น.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา