พายุฤดูร้อนเข้าลำปาง คืนวันที่ 28เม.ย.59 ต้นไม้ เสาไฟฟ้า อาคารบ้านเรือนเสียหาย

พายุฤดูร้อนเข้าลำปาง

Read more