โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ชนะเลิศการแข่งขัน “ฮูลาฮูป ประกอบเพลง” ระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลแม่เมา

Read more

ขอเชิญจิตอาสาชาวลำปางทุกท่าน ร่วมกำจัดผักตบชวาพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง

สำนักการช่างนครลำปาง

Read more

จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคล

Read more

จังหวัดลำปาง ร่วมกับลูกหลานผู้สืบสกุล “เจ้าเจ็ดตน” ประกอบพิธีรำลึกถึงอดีต “พ่อเจ้าทิพย์ช้าง”

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ

Read more